Doplnené 15.6.2020: Preventívne opatrenie – COVID19

Vážení zákazníci,

v súvislosti s novým koronavírusom pristupujeme v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí, a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja k dočasnému

PRERUŠENIU

prevádzky fitness centra ROZADOL. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné od 12.3. (štvrtok) do 8.6. (pondelok) vrátane.

Aktualizácia 15.6.2020: Vstup do fitness centra je prísne zakázaný deťom do 15 rokov až do odvolania.

Aktualizácia 1.6.2020: Prevádzka fitness centra sa znova otvára 8.6.2020.

Aktualizácia 19.3.2020: S prihliadnutím na aktuálnu situáciu je prevádzka fitness centra pozastavená až do odvolania.

Pre doplňujúce informácie priebežne sledujte našu webovú stránku alebo sa informujte na mobilnom čísle nášho fitness centra.

Želáme veľa zdravia

Comments are closed.